اطلاعیه:
در چند روز اخیر، SMS ای از طرف " سازمان امور مالیاتی کشور" برای مودیان فرستاده شده و از آنها خواسته به آدرس اینترنتی  www.tax.ir   برای تکمیل پرونده مراجعه کنند، به این وسیله به اطلاع میرساند، آدرس اینترنتی SMS شده (www.tax.ir) اشتباه بوده و آدرس درست آن به شرح زیر است:

 www.tax.gov.ir
در آدرس ارسالی با SMS بخش .gov که نماینده دولتی بودن سایت است اشتباها تایپ نشده.
www.tax.ir خصوصی بوده و هیچ وابستگی به هیچ سازمان دولتی و غیر دولتی ندارد.